Info website

Algemeen

Tali en Hasinto bvba
met respectievelijke ondernemingsnummers 0848256090 en BE0644970222
en maatschappelijke zetel:
Bredonkstraat 41
3582 Koersel
Tel: 011 43 59 11 of mail: info@schoonmaakzorg.be
handelt onder de naam: “Schoonmaakzorg” verzamelt en verwerkt uw persoonsgegeven omdat u gebruik maakt of wenst te maken van onze diensten of omdat u wenst te solliciteren.

Wij bewaren de gegevens die zinvol zijn voor onze werking en die u hebt ingevoerd via de website en (nadien) in persoonlijke/telefonische contacten verstrekt heeft. Waaronder uw naam, adres, contactgegevens, betaalmethode dienstencheques, aanwezigheid van huisdieren, …

Deze informatie wordt enkel gebruikt om onze basiswerking uit te voeren. Met uitzondering van onze softwarebeheerder worden uw gegevens nooit gedeeld met andere partijen.

De gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt en vallen bijgevolg onder het toepassingsgebied van de GDPR-regelgeving.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens ernstig. Bijgevolg nemen wij de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Duurtijd gegevensbewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om onze werking uit te voeren.
Wanneer u zich als klant inschrijft bij ons kantoor en er geen hulp wordt opgestart worden uw gegevens maximum 5 jaar bewaard.

Uw rechten

U heeft recht op:
  • inzage in de persoonsgegevens
  • recht op verbetering en/of rechtzetting
  • recht op gegevenswissing
  • recht op beperking van de gegevensverwerking
  • recht van bezwaar,
  • recht van gegevensoverdraagbaarheid
  • recht om niet aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden
En dit volgens de geldende wettelijke bepalingen.

U kan uw aanvraag tot uitoefening van uw rechten mailen naar info@schoonmaakzorg.be. Binnen de termijn van 1 maand maken wij u ons antwoord kenbaar.

Ook voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot dit emailadres.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw privacygegevens kan u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautortiteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Datum laatste aanpassing: 27-02-2019