Huishoudhulp? Hoeveel kost dit nu?

 

Hoeveel is de kostprijs voor het gebruik van hulp met dienstencheques bij Schoonmaakzorg?
 • Per gepresteerd uur, dient u 1 dienstencheque ter beschikking te stellen. De dienstencheques dienen aangekocht te worden via Pluxee (voorheen Sodexo genoemd). De aankoopprijs is 9 EUR per dienstencheques. Na aankoop heeft u recht op een fiscale aftrek, waardoor uw dienstencheque:
  –  In Vlaanderen: 7,20 EUR per uur kost.
  –  In Wallonië: 8,10 EUR
  –  In Brussel: 8,50 EUR.
  Meer informatie over de dienstencheques, bekomt u via de website van de desbetreffende gewesten: dienstencheques Vlaanderen, Titres-Services Bruxelles, Titres-Services Wallonie

  • Daarnaast ontvangt u na afloop van iedere maand van ons een factuur om de administratiekost kosten te betalen. De factuur maakt melding van het aantal gepresteerde uren in de voorbije maande en het te betalen bedrag.
   De administratieve kost is als volgt samengesteld:

   • Voor hulp bij uw thuis: 0,50 EUR per effectief gepresteerd uur
   • Voor hulp in het strijkatelier of strijkhulp buiten uw eigen woning: 1,00  EUR per gepresteerd uur
Wat als ik geen huishoudhulp geniet of heb genoten?

De dienstencheques en bijkomende kost worden enkel aangerekend wanneer er door de huishoudhulp effectief prestaties geleverd werden. Heeft u geen huishoudhulp ter beschikking of is uw huishoudhulp afwezig wegens verlof, ziekte, … dient u geen vergoeding te betalen.

Wat betreft de administratiekost hebben wij bewust gekozen voor een betaling per gepresteerd uur. We vinden het niet correct om te werken met een vaste kost. Dit zou immers betekenen dat u ook een betaling verschuldigd bent als uw huishoudhulp langdurig afwezig is en u opteert om geen vervanging te nemen. Dit willen wij vermijden, gezien u dan ook geen dienstverlening genoten heeft.

Betalingsvoorwaarden administratieve kosten
 • De maand volgend op de prestaties ontvangt u de factuur van de kost van de voorbije maand.
  Indien wij een e-mailadres ter beschikking hebben, maken wij deze facturen per e-mail over. Bij gebreke hiervan zal de factuur verstuurd worden via sms, whats’app of post.
  De mogelijkheid wordt weldra aangeboden om uw facturen per domiciliering te betalen.
 • De factuur is betaalbaar voor vervaldatum.
 • Bij niet-betaling van de factuur voor vervaldatum ontvangt u een eerste kosteloze herinnering.
  Bij laattijdige betaling van meer dan drie facturen in een kalenderjaar, kan voor de eerste herinnering  van de vierde en volgende facturen in het kalenderjaar wel een vergoeding verschuldigd zijn van 7,50 EUR vermeerderd met de postkosten.
 • Bij niet-betaling van deze kosteloos herinnering binnen de 14 dagen ontvangt u een tweede herinnering waarbij een bijkomende nalatigheidskost aangerekend wordt ten bedrage van 10,00 EUR.
 • Bij niet-betaling van de 2de herinnering inclusief nalatigheidskost, wordt het dossier ter betaling overgemaakt aan het incassobureau ter invordering.
  Het incassobureau zal de invordering verderzetten conform de regelgeving bij niet betaalde facturen van consumenten.
  De huishoudhulp wordt stopgezet bij overdracht van het dossier aan het incassobureau.
Bijkomende kosten aanrekenen, waarom en kan dat zomaar?

Als bedrijf vinden wij het belangrijk onze medewerkers te voorzien van voldoende opleiding en vorming en een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden. Dit alles brengt bijkomende kosten met zich mee.

Zo genieten onze medewerkers naast het wettelijk voorziene loonpakket ondermeer van de hoogste maaltijdcheques binnen de sector, werken wij met mentoren op de werkvloer, organiseren wij vormingen en sensibilisering rond ergonomisch en veilig werken, … Zo willen wij ervoor zorgen dat onze medewerkers zich goed en gezond voelen in hun job, hun taak als huishoudhulp kwalitatief kunnen uitvoeren en actief in dienst blijven. Uiteraard komen gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers ook u als klant ten goede.

Deze aanrekening kadert in de afsprakennota tussen de Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw betreffende de aanrekening van “bijkomende kosten” en het “gezamenlijk aanbieden van producten aan diensten” aan gebruikers in het stelsel van de dienstencheques dd 10 oktober 2022.

Word ik ook verplicht tot de aankoop van bepaalde producten?

Regelmatig krijgen wij de vraag van klanten of wij ook gaan werken met verplichte aankoop van poetsproducten en materialen?
Neen, dit gaan wij niet doen. Als klant laten wij u vrij in de keuze van producten en materialen. Wij vragen hierbij wel om rekening te houden met het klantencontract zodat veilige en gezonde materialen ter beschikking worden gesteld van de huishoudhulp. Ook dit kadert wederom in het gezond en veilig werken.

Blog

Meer nieuws?

05 juni 2023

Maak kennis met ons strijkatelier in Heusden, Lanaken en Genk!

22 mei 2023

Hoe vaak moet je elk voorwerp in je kantoor schoonmaken?

Een proper kantoor leidt tot een betere sfeer en een hogere productiviteit. Maar weet jij hoe vaak je elk voorwerp of plekje moet schoonmaken? Wij geven je enkele tips! Als je met een kalender bijhoudt wat je wanneer …